01.02.2017
КиН Консулт

300 лева

Офертата е валидна до 01. 04. 2017 г. Всеки, който доведе нов клиент, при сключване на договор за 12 месеца, получава еднократно възнаграждение от 300 лв.
19.01.2017
КиН Консулт

по … ЗАКОН

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.: минимален месечен […]
19.01.2017
КиН Консулт

по…ЗАКОН

По закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Чл. 61. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца […]
10.01.2017

Данъчен календар

До 31-ви март: По ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане): Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година. Подаване […]