счетоводни услуги

За нас

К и Н Консулт ЕООД е счетоводна кантора, регистрирана през 2005 г. в гр. София.

Вече 19 години, ние помагаме на бизнеса в морето от променящи се закони и нормативни уредби. Благодарение на дългогодишния си опит имаме клиенти в различни сфери – от търговия, през строителство, до туроператори. Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент, съобразен със специфичните изисквания на Вашия бизнес. Изграждаме дългосрочни отношения, основани на доверие и професионализъм.

К и Н Консулт” ЕООД разполага с екип от млади и опитни специалисти, работещи с всички нововъведения в електронните системи на държавната администрация, което дава възможност за обслужване на клиенти в цяла България, независимо от мястото на регистрацията им.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ВЪНШНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

На първо място е богатият опит в решаването на сложни казуси, които биха затруднили оперативния счетоводител.

Не се налага да правите първоначални разходи за офис техника, счетоводен софтуер и други разходи за откриване на ново работно място. В счетоводната кантора тези разходи се разпределят върху всички клиенти и така намалят значително.

Избягвате и текущите разходи за социални и здравноосигурителни вноски, премии. Също не трябва да забравяте и разходите за поддръжка и актуализации на софтуера, участието в семинари и обучения, таксите за електронен подпис, канцеларските материали и офис консумативи.

Не трябва да пренебрегваме и неудобството при използване на отпуски и болнични от евентуалния служител, което в специализираните счетоводни предприятия се компенсира от по-големия брой професионални счетоводители.

Накратко:

  • По-качествена услуга;
  • По-ниски разходи;
  • Повече спокойствие за Вас!