От 1 април здравната вноска за безработните става…

Весели празници !!!
21.12.2021
Услуги
# счетоводство
06.07.2022
кин консулт

нап

От 1 април здравната вноска за безработните става 28,40 лв. месечно

От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 28,40 лева.

за повече информация:

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/ot-1-april-zdravnata-vnoska-za-bezrabotnite-stava-28-40-lv

 

Източник: НАП

март 2022