Влиза в сила новият механизъм за редукцията на индивидуалния коефициент при пенсиониране

K&N Consult
13.04.2021
кин консулт
НАП напомня, че подпомогнатите с оборотен капитал трябва да представят отчет.
10.09.2021
Новини

НОИ

Влиза в сила новият механизъм за редукцията на индивидуалния коефициент при пенсиониране

От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

 

Източник: НАП

септември 2021 г