Новини
Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис
15.12.2020
K&N Consult
13.04.2021
Счетоводни новини

НАП

Е-УСЛУГИ С ПИК

Тази група услуги е предназначена за лица, които разполагат с

персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от офис на НАП.

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с (ПИК):

 

Източник: НАП

април 2021