Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис

Счетоводство
Кабинетът пренасочи още 70 млн. лв. от европрограми към малкия бизнес
20.05.2020
Счетоводни новини
Е-УСЛУГИ С ПИК
13.04.2021
Новини

НОИ

Издаването на персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт (ПИК на НОИ) по електронен път вече се заявява чрез нова електронна услуга на НОИ и подписване с електронен подпис през мобилни устройства/телефони.

Електронната услуга на институцията изисква наличие на смартфон с инсталирано приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис, което може да бъде изтеглено от Google Play или App Store.

Повече на:

Е-услуги/Издаване на ПИК по електронен път

 

източник: НОИ

Декември 2020