Кабинетът пренасочи още 70 млн. лв. от европрограми към малкия бизнес

# ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ
09.04.2020
Новини
Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис
15.12.2020
Счетоводство

Счетоводство

По програмата могат да кандидатстват малките фирми за сума между 3000 и 10000 лв. със спад от поне 20% в оборота

Малкият и среден бизнес ще бъде подпомогнат с допълнителни 70 млн. лв. заради икономическия шок, предизвикан с епидемията от коронавирус. Това реши кабинетът на своето заседание днес (20. 05. 2020). Средствата ще бъдат пренасочени от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която първоначално бяха предоставени 173 млн. лв.

Средствата са разпределени като 20.4 млн. лв. от тях са по линия на кохезионния фонд, а останалите 49.5 млн. лв. – по линия на Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Цялата сума ще бъде използвана за подкрепа на малкия и среден бизнес, но остава неясно каква част от нея ще бъде използвана за схемата на ОПИК, която предоставя грантове на микро и малки фирми.

Пренасочването на европарите е след взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19.

Финансирането от близо 70 млн. лв. ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма.

Миналата седмица кабинетът обяви, че бюджетът по мярката за безвъзмездна помощ за малкия бизнес ще бъде увеличен с минимум 20 млн. лв до общо 192 млн. лв. Припомняме, че по програмата могат да кандидатстват малките фирми за сума между 3000 и 10000 лв. със спад от поне 20% в оборота за април спрямо средния месечен оборот от 2019 г.

 

Източник:

https://www.economic.bg/

май 2020