Финансови и данъчни консултации

  • К И Н КОНСУЛТ ЕООД ще Ви помогне за решаването на данъчни казуси.
  • Изготвяне на финансови отчети при необходимост или по желание на клиента
  • Изготвяне на Годишен отчет за дейността при одиторска проверка
  • Консултации за подобряване на събираемостта от клиенти.