Счетоводни услуги

Ние ви предлагаме пълно счетоводно обслужване, което ще ви позволи да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си.

Ние поемаме кореспонденцията ви с данъчната администрация, което понякога отнема много от времето на управителя.

Избирайки нас, ще получите лоялност, коректност и компетентност.

Нашата счетоводна кантора ще изготви за Вас:

 • Избор на подходяща юридическа форма на бъдещото Ви дружество

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан

 • Текуща обработка на първични счетоводни документи

 • Класиране и съхранение на документите до подаване на Годишните финансови отчети за конкретната година

 • Изготвяне и подаване на ДДС дневници и Справка-декларация по ЗДДС.

 • Изготвяне и подаване на VIES декларации

 • Обработка на банкови извлечения

 • Обработка на отчети на касови апарати

 • Заприхождаване на активи и въвеждането им в Амортизационен план

 • Начисляване на амортизации

 • Изготвяне на платежни нареждания за данъци към бюджета

 • Изготвяне на трудови договори и анекси на новите служители

 • Подпомагане на Клиента за изготвяне на длъжностни характеристики

 • Попълване на трудови книжки на служителите

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ

 • Месечно изготвяне на ведомости за заплати

 • Изготвяне и подаване на Декларация обр.1 и обр.6

 • Обработка и подаване на болнични листове

 • Изготвяне на удостоверения и служебни бележки за служителите

 • Прекратяване на трудови договори и изготвяне на заповеди за прекратяване.