Административни услуги

„К и Н Консулт” ЕООД предлага административноправни и допълнителни услуги.

  • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  • On-line банкиране с индивидуален сертификат

  • Изготвяне на документи за различни институции(за кредити, търгове и др.)

  • Удостоверения за актуално състояние

  • Удостоверения за наличие и липса на задължения

  • Подаване на ЕАДД и АДД към Агенция Митници

  • Представителство при проверки, ревизии и одит

  • Регистрация на търговски дружества и еднолични търговци в Агенция по вписванията

  • Промяна на обстоятелства в първоначалната регистрация в Агенция по вписванията